Home>>คันชักไวโอลิน

คันชักไวโอลิน  (Bows Violin)


เรา จำหน่าย คันชักไวโอลิน  หลายขนาด 1/16, 1/10 , 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4  คุณภาพแล้วแต่วัสดุที่ใช้งานครับ  ราคามีตั้งแต่  450 บาท จึงระดับ 9,000 กว่าบาทครับ
โทร. 099-254-2424 คุณวิค  /  099-249-5151 คุณตู่

คันชักไวโอลิน Arbor Wood Violin Bow
คันชักไวโอลิน Brazilwood Wood violin Bow
คันชักไวโอลิน Brazilwood Wood Violin Bow
คันชักไวโอลิน Carbon Fiber Violin Bow
คันชักไวโอลิน Brazilwood Wood Violin Bow
คันชักไวโอลิน Hofner Violin Bow H6
คันชักไวโอลิน 
Arbor Wood  Violin Bow

ขนาด 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4
ราคา 450 ฿
คันชักไวโอลิน
Brazilwood  Wood Violin Bow  (OV1)

ขนาด 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4
ราคา 850฿
คันชักไวโอลิน
Brazilwood  Wood Violin Bow  (OV2)

ขนาด 4/4
ราคา 1,200฿
คันชักไวโอลิน
Carbon Fiber Violin Bow  (OV3)

ขนาด 4/4
ราคา 1,800฿
คันชักไวโอลิน
Brazilwood  Wood Violin Bow

ขนาด 4/4
ราคา 4,500฿
คันชักไวโอลิน
Hofner Violin Bow H6
ขนาด 4/4
ราคา 9,500฿