การเลือกไวโอลินให้เหมาะกับสรีระและอายุ
การเลือกขนาดไวโอลินให้เหมาะกับสรีระ
ไวโอลินผลิตออกมาทั้งสิ้น 8 ขนาดด้วยกันคือ ขนาด 4/4 (เรียกอีกอย่างว่า Full size) 3/4, 1/2, 1/4,
1/8, 1/10, 1/16 ซึ่งไวโอลิน 4/4 เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด และ 1/16 เป็นขนาดที่เล็กที่สุด สำหรับผู้ใหญ่ ถ้าไม่ดูที่
สรีระแล้วให้ใช้ไวโอลินขนาด 4/4
วิธีวัดขนาดไวโอลินให้เหมาะสมกับตัว  ให้วัดความยาวจากต้นคอไปจนถึงข้อมือ ขนาดของไวโอลินที่ใช้เกณฑ์วัด
จากต้นคอถึงข้อมือจะเป็นขนาดที่ทำให้ผู้เล่นหรือนักเรียนจับไวโอลินได้สะดวกแต่สำหรับผู้เล่นหรือนักเรียนที่ตัดสินใจใช้
ไวโอลินขนาด 3/4 หรือ 4/4 ให้ใช้เกณฑ์การวัดจากต้นคอถึงกลางฝ่ามือ เพราะว่าจะทำให้ผู้เล่นหรือนักเรียนจับไวโอลิน
ด้วยความรู้สึกที่สบายๆถ้ามีครูสอนไวโอลินอยู่แล้วสามารถขอคำแนะนำจากครูผู้สอนโดยตรงได้เลย
ตารางแสดงวิธีการวัดขนาดของไวโอลินทุกๆขนาด  ที่เหมาะสมกับตัวผู้เล่นหรือนักเรียน
การเลือกขนาดไวโอลินให้เหมาะกับสรีระและอายุของผู้เล่น
วิธีเลือกไวโอลินอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันคือการเลือกขนาดไวโอลินตามอายุ แต่วิธีการวักโดยใช้ช่วงแขนเป็น
ข้อมูลในการเลือกขนาดไวโอลินถือว่าเป็นวิธีเลือกขนาดไวโอลินที่มีความแม่นยำกว่า แต่ผู้เล่นหรือนักเรียนสามารถใช้
ตารางการวัดขนาดจากอายุในการตัดสินใจได้เช่นกัน
ขนาดไวโอลิน
ความยาว
4/4 (Full Size)
23 นิ้ว
3/4
22 นิ้ว
1/2
20 นิ้ว
1/4
18 1/2 นิ้ว
1/8
16 1/2 นิ้ว
1/10
15 นิ้ว
1/16
14 นิ้ว
ขนาดไวโอลิน
อายุ
4/4 (Full Size)
12 ปีขึ้นไป
3/4
10-11 ขวบ
1/2
8-9 ขวบ
1/4
6-7 ขวบ
1/8
5-6 ขวบ
1/10
4-5 ขวบ
1/16
3 ขวบ